βασκᾶς

βασκᾶς,
Grammatical information: m.
Meaning: kind of duck (Ar. Av. 885, v. l. Arist. HA 593b 17),
Other forms: Also βοσκάς, -άδος (Arist. ibid., Alex. Mynd. ap. Ath. 9, 395 d, and φασκάς, -άδος f. (Alex. Mynd. ibid.); H. gives all forms.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Cf. ἀτταγᾶς, ἐλασᾶς and other bird names, Chantr. Form. 31, Schwyzer 461. βοσκάς hardly through influence of βόσκω. Nor is the β- Thracian or Illyrian. (For βοσκάς φασκάς Λίβιοι H. Latte suggests: "\<Ιλ\>λυριοι? (propter β pro φ).") This is explaining the facts away, instead of using them. The variation clearly points to Pre-Greek (Fur. 168). Thompson Birds s. βοσκάς mentions Sardian busciu. Fur.251 mentions Bulg. patka, Span. pato, not convincing.)
Page in Frisk: 1,224

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • βασκάς — ( άδος) και βοσκάς και φασκάς, η (Α) είδος πάπιας. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. βασκάς (ή ᾶς) ανήκει στις λέξεις που δηλώνουν ονόματα πουλιών με επίθημα ᾶς (πρβλ. ἀτταγᾶς, ἐλεᾶς κ.ά.). Υπάρχουν οι παράλληλοι τ. βοσκάς και φασκάς, τους οποίους μαρτυρεί ο Ησύχ. Ο …   Dictionary of Greek

  • βασκάς — βασκά̱ς , βασκάς duck masc acc pl (doric) βασκά̱ς , βασκάς duck masc nom sg (epic doric aeolic) βασκάς duck fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βασκά — βασκάς duck fem voc sg βασκά̱ , βασκάς duck masc nom/voc/acc dual (doric) βασκάς duck masc voc sg (doric) βασκάς duck masc nom sg (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βασκᾷ — βασκάς duck masc dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • -άς — κατάληξη αρσενικών προσηγορικών ονομάτων. Χαρακτηρίζει πρόσωπα και χρησιμοποιείται συχνά στη νέα Ελληνική στον σχηματισμό επαγγελματικών ονομάτων ή άλλων δηλωτικών του ιδιοκτήτη, κατασκευαστή ή πωλητή κ.λπ. (πρβλ. γαλατάς, ζευγάς, καλαμαράς,… …   Dictionary of Greek

  • φασκάς — άδος, ἡ, Α βλ. βασκάς …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.